Aleksander Jończyk - fotograf

2015-10-02-22-17-55