Aleksander Jończyk - fotograf

2015-10-02-22-20-57